กล้วยหอมทองออแกนิค
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ร่วมเป็นเจ้าของกล้วยหอมทอง 1 กล่องมี 4 หวี (10 กิโลกรัม)
ราคาชุดละ 575 บาท (รวมค่าจัดส่งทั่วประเทศ)

จำนวนกล้วยหอมทองออแกนิค
30
คงเหลือ
29 หน่วย
ช่วงเวลาเพาะปลูก - ส่งมอบผลผลิต
เพาะปลูกทั้งปี ส่งมอบผลผลิตทุกวันพฤหัส

18.94893,99.02366