ข้าวดอยอินทรีย์อิปุและ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ร่วมเป็นเจ้าของข้าวดอยเริ่มต้น 5 กิโลกรัม

ราคา 600 บาท (รวมค่าจัดส่งทั่วประเทศ)

จำนวนไข่ไก่อินทรีย์วิถีไทย
100 กิโลกรัม
คงเหลือ
12 หน่วย
ช่วงเวลาเพาะปลูก - ส่งมอบผลผลิต
ก.ค. - พ.ย. (พร้อมจัดส่ง)

19.421312,97.903627999999998