ชากล้วยหอมทองออแกนิค
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ร่วมเป็นเจ้าของชากล้วยหอมทอง 1 กล่อง ราคากล่องละ 260 บาท (รวมค่าจัดส่งทั่วประเทศ)

จำนวนชากล้วยหอมทองออแกนิค
30 ชุด
คงเหลือ
27 หน่วย
ช่วงเวลาเพาะปลูก - ส่งมอบผลผลิต
เพาะปลูกทั้งปี ส่งมอบผลผลิตทุกวันพฤหัส