ชาป่า: ชุมชนหินลาดใน
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ร่วมเป็นเจ้าของต้นชาป่าเพื่อแปรรูปเป็นใบชาพร้อมดื่มขั้นต่ำ 1 แพค (จำนวน 4 ถุง)

ราคาเริ่มต้น 545 บาท (รวมค่าจัดส่ง)

จำนวนชาป่าให้ร่วมเป็นเจ้าของ
28 แพค
คงเหลือ
5 หน่วย
ช่วงเวลาเพาะปลูก - ส่งมอบผลผลิต
พฤษภาคม 60 - กรกฎาคม 60

19.3239879,99.4221376