ฟาร์มนมแพะ : ชุดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมแพะ
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ร่วมเป็นเจ้าของชุดผลิตภัณฑ์จากนมแพะประกอบด้วย
กาละแมนมแพะ / ข้าวแต๋นนมแพะ / ครองแครงนมแพะ / สบู่น้ำนมแพะ
ราคาชุดละ 540 บาท (รวมค่าจัดส่ง)

จำนวนชุดผลิตภัณฑ์นมแพะ
40
คงเหลือ
34 หน่วย
ช่วงเวลาเพาะปลูก - ส่งมอบผลผลิต
10 วันหลังได้รับออเดอร์การผลิต

18.83755,99.04508