ต้นกาแฟป่า แบรนด์ Lazyman
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ร่วมเป็นเจ้าของต้นกาแฟป่าขั้นต่ำ 1 ถุง (250 กรัม)

ราคาเริ่มต้น 215 บาท (รวมค่าจัดส่ง)

จำนวนกาแฟป่าให้ร่วมเป็นเจ้าของ
100 กิโลกรัม
คงเหลือ
293 หน่วย
ช่วงเวลาเพาะปลูก - ส่งมอบผลผลิต
ส่งผลผลิตได้ตลอดทั้งปี

18.6810000,98.5499436