ต้นพลับออแกนิค แบรนด์ Lazyman
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ร่วมเป็นเจ้าของต้นพลับ ผลผลิตขั้นต่ำ 5 กิโลกรัม
ราคาเริ่มต้น 470 บาท (รวมค่าจัดส่ง)

จำนวนลูกพลับให้ร่วมเป็นเจ้าของ
500 กิโลกรัม
คงเหลือ
97 หน่วย
ช่วงเวลาเติบโตของผล - ส่งมอบผลผลิต
สิงหาคม 61 - ตุลาคม 61

18.6810000,98.5499436