ต้นอโวคาโด้ออแกนิค แบรนด์ Lazyman
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ร่วมเป็นเจ้าของต้นอโวคาโด้ ผลผลิตขั้นต่ำ 5 กิโลกรัม
ราคาเริ่มต้น 470 บาท (รวมค่าจัดส่ง)

จำนวนอโวคาโด้ให้ร่วมเป็นเจ้าของ
100 กิโลกรัม
คงเหลือ
0 หน่วย
ช่วงเวลาเพาะปลูก - ส่งมอบผลผลิต
สิงหาคม 60 - ตุลาคม 60

18.6810000,98.5499436