ทุเรียนหมอนทอง : ทำการเกษตรแบบปลอดภัย
อ.แกลง จ.ระยอง

ร่วมเป็นเจ้าของทุเรียนหมอนทอง (ชุดเล็กปริมาณ 5 กิโลกรัม)
บริการแกะใส่กล่องพร้อมทานจัดส่งกรุงเทพและปริมณฑล(ต่างจังหวัดสอบถามค่าส่งที่line:@farmto)
ราคาชุดละ 1,150 บาท (กิโลกรัมละ230บาทรวมค่าจัดส่งกรุงเทพและปริมณฑล)

จำนวนทุเรียนหมอนทองชุดเล็ก
20 ชุด
คงเหลือ
0 หน่วย
ช่วงเวลาเพาะปลูก - ส่งมอบผลผลิต
ธันวาคม 59 - มิถุนายน 60

12.7579523,101.7362959