ทุเรียนหมอนทอง : ทำการเกษตรแบบปลอดภัย
อ.แกลง จ.ระยอง

ร่วมเป็นเจ้าของทุเรียนหมอนทอง (ชุดใหญ่ปริมาณ 10 กิโลกรัม)
บริการแกะใส่กล่องพร้อมทานจัดส่งกรุงเทพและปริมณฑล(ต่างจังหวัดสอบถามค่าส่งที่line:@farmto)
ราคาชุดละ 2,300 บาท (รวมค่าจัดส่ง)

จำนวนทุเรียนหมอนทองชุดใหญ่
20 ชุด
คงเหลือ
0 หน่วย
ช่วงเวลาเพาะปลูก - ส่งมอบผลผลิต
ธันวาคม 59 - มิถุนายน 60

12.7579523,101.7362959