นาข้าว 5 สายพันธุ์
อ.กุดชุม จ.ยโสธร

ร่วมเป็นเจ้าของนาข้าว 5 สายพันธุ์
(มะลิแดง / ดอกมะลิ105 / หอมนิล / เจ้าแดง / เจ้าเหลือง)
ขั้นต่ำ 6 ตรว.ได้ข้าว 5 กิโลกรัม
ราคาเริ่มต้น 495 บาท (รวมค่าจัดส่ง)

 

พื้นที่นาข้าวให้ร่วมเป็นเจ้าของ
2 ไร่
คงเหลือ
102 หน่วย
ช่วงเวลาเพาะปลูก - ส่งมอบผลผลิต
มิถุนายน 60 - ธันวาคม 60

15.9698319,104.3705661