แปลงสตอเบอรี่ปลูกแบบอินทรีย์
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ร่วมเป็นเจ้าของแปลงสตอเบอรี่ขั้นต่ำ 2 ตรว.ได้สตอเบอรี่ 1 กิโลกรัม
ราคาเริ่มต้น 355 บาท (ไม่จัดส่ง)
*สามารถนัดรับสตอเบอรี่ได้ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ จ.เชียงใหม่*

แปลงสตอเบอรี่ให้ร่วมเป็นเจ้าของ
200 ตรว.
คงเหลือ
100 หน่วย
ช่วงเวลาเพาะปลูก - ส่งมอบผลผลิต
กันยายน 60 - ธันวาคม 60

18.8025447,98.5272437