ไข่ไก่ขบถ ไข่ไก่อินทรีย์วิถีไทย
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ร่วมเป็นเจ้าของไข่ไก่ขบถ 1 แพ๊ค (10ฟอง)

ราคาแพ๊คละ 140 บาท (รวมค่าจัดส่งทั่วประเทศ)

จำนวนไข่ไก่อินทรีย์วิถีไทย
50 แพ๊ค/สัปดาห์
คงเหลือ
0 หน่วย
ช่วงเวลาเพาะปลูก - ส่งมอบผลผลิต
ส่งมอบผลผลิตทุกวันจันทร์

13.8596386,99.7287658